40 cyklar lånas ut till cykellopp

Fritidsbanken lånar ut 40 cyklar till Karlskoga folkhögskola i samband med deras cykellopp ”Från Vettet Rundan”. För de elever som inte har cyklat tidigare kommer det även finnas möjlighet att prova mindre avancerade former.

För tionde året i rad genomför Karlskoga folkhögskola sin egen variant av en svensk klassiker. Loppen som genomförs är ”Hasaloppet”, Från Vettet Rundan”, ”Vansimmet” och Lidelseloppet. Aktuella år genomförs även ett ”efter OS” eller ett ”efter VM” och då tävlar man i friidrott.
Arrangörer och projektledare är elever från skolans fritidsledarlinje under överinseende av utbildningsledare tillika tävlingsgeneral Per-Arne Svanolf.

Nu på onsdag den 3 maj går ”Från Vettet Rundan” av stapeln kl.13:00 med start från entrén på skolan. Tävlingen går inte ut på att vara snabbast utan att istället avverka en cykelrunda med bäst tidsuppfattning. Man ska utan hjälp av klocka komma så nära en förutbestämd idealtid som möjligt.
Då det inte är en självklarhet för alla elever på skolan att kunna cykla så finns det alternativa möjligheter att bara få prova mindre avancerade former.

Folkhögskolan har inlett ett samarbete med Fritidsbanken i Karlskoga som gratis lånar ut material till de olika tävlingarna och den här gången lånar man ut ett 40-tal cyklar med tillhörande hjälmar till de tävlande.
Polis- och ambulanspersonal är också inbjudna att medverka och informera vid egna stationer under dagen.