Årsmöteshandlingar

19 maj är det årsmöte för Fritidsbanken Värmland, som är paraplyförening för landets alla Fritidsbanker. Årsmötet äger rum på Karlstad CCC, samtidigt som Riksidrottsmötet (RIM) och inleds med RIM:s invigningscermoni kl. 13.00. Efter årsmötet har vi en gemensam idéworkshop där vi spånar kring några intressanta ämnen.

Varje lokal Fritidsbank har två röster var på årsmötet och man kan även att skicka upp till två observatörer som ej har rösträtt. Representanterna utses av den lokala Fritidsbankens styrelse, styrgrupp, eller person med mandat från kommun eller idrottsförbund att välja representanter. Alla deltagare måste anmälas i förväg till henric@fritidsbanken.se.

Efter årsmötet samlas alla representanter tillsammans med verksamhetsledare, kommunikationsansvarig, distriktssamordnare och nyvald styrelse för ett idémöte kring vår verksamhet och kommande aktiviteter. Ett riktigt bra tillfälle att dela med sig av kloka idéer, inspireras och lära känna personer från andra Fritidsbanker.

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

Hålltider för dagen:

13:00  Invigning Riksidrottsmötet

14:00  Årsmöte Fritidsbanken Värmland

15:00  Kaffe/fika

15:15  Gemensam workshop

17:00  Dagen är slut

 

>> Årsmöte 2017 Dagordning

>> Verksamhetsberattelse Fritidsbanken Värmland 2016

>> Balansrapport 2016

>> Resultatrapport 2016

>> Propositioner 2017