Om oss

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.

Alla kan låna och allt är gratis!

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom på idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. Mycket har hänt med Fritidsbanken sedan dess, men grunden är och förblir densamma – en verksamhet som ger oanvänd utrustning nytt liv, som stimulerar en aktiv fritid, som alltid är gratis och är till för alla.

På kort tid har vi gått från en enskild Fritidsbank till väldigt många. Visionen, att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun, är inte längre en utopi. Man kan dra paralleller till folkbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kommunen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Det finns Fritidsbanker som drivs av en förening, ett förbund, föreningsallians, hjälporganisation och/eller Svenska Kyrkan och ibland är det flera parter som går ihop och driver en Fritidsbank i samverkan.

Är man intresserad av att starta sin egen Fritidsbank så är vi gärna behjälpliga. Vill man vara en del av Fritidsbankskonceptet finns det tre viktiga regler:

• Alla får låna
• Allt är gratis
• Återanvänd utrustning

Det ska inte kosta pengar att låna, vi har ingen deponeringsavgift och heller ingen förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller ersättningskrav med andra ord.

I princip all utrustning är skänkt till oss. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen plånbok.

 

Organisation

Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige har ett nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritidsbankens utveckling, nyetablering, marknadsföring, utbildning, etc. Regionalt finns samordnare anställda av landets distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de huvudmän som driver eller ska starta en Fritidsbank.

Fritidsbanken Sveriges styrelse består av:

Johanna Vilhelmsson, Fritidsbanken Umeå, ordförande
Ewa Linderholm Widell, Fritidsbanken Öckerö, vice ordförande
Björn Lans, Fritidsbanken Bollnäs, sekreterare
Lenita Franzell, Fritidsbanken Strängnäs, ledamot
Johan Evensson, Karlstads stift, ledamot
Per Jutterström, Fritidsbanken Sundsvall, ersättare
Inger Lundin, Fritidsbanken Tyresö, ersättare
Niklas Bergendahl, Fritidsbanken Sandviken, ersättare
Kristina Karlsson, Fritidsbanken Storfors, ersättare
Inga-Lill Röhr, Karlstads Stift, ersättare

 

Finansiärer

Lokala fritidsbanker finansieras oftast av kommuner och det är den lokala huvudmannen som ansvarar för att deras Fritidsbank har medel till personal, lokalhyra och övriga omkostnader.

Fritidsbanken Sverige har under 2021 fått bidrag från:

  • Riksidrottsförbundet
  • Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)
  • Kronprinsessparets Stiftelse
  • Region Värmland

 

Etiska riktlinjer och uppförandekod

Utdrag ur våra etiska riktlinjer:

– Var och en som företräder Fritidsbanken ska vara medveten om Fritidsbankens värderingar i olika frågor och verka därefter.

– Fritidsbanken behandlar alla lika, oavsett ålder, kön, etnicitet, härkomst, social status eller bostadsadress.

– Vi bemöter alla med respekt och vänlighet. Vi ska erbjuda största möjliga service för våra låntagare, insättare och besökare.

– Vi tar starkt avstånd från rasism, sexism och accepterar inga former av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, politisk övertygelse, nationellt eller etiskt ursprung eller andra förhållanden.

– Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och för att minska miljöbelastningen.

– Alla som jobbar på och/eller företräder Fritidsbanken skall bevara förtroenden och skydda personuppgifter. Detta innebär att ingen, utan den berördes medgivande, ber om eller lämnar ut personliga uppgifter.

 

Utmärkelser

Årets Peppare, Idrottsgalan 2020
Årets Peppare delas ut av Generation Pep och Riksidrottsförbundet och ska belöna en person, organisation eller initiativ som på ett inkluderande och tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig. Fritidsbanken tog emot priset från Prins Daniel under den tv-sända Idrottsgalan 2020. Så här lyder juryns motivering:
Med stort engagemang och en tydlig målbild har dom på några år blivit en naturlig del i människors vardag och en kraft som gör skillnad i samhället.
Deras engagemang bidrar till att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa och till att fler hittar till rörelseglädje.
(Och) Genom nära samarbete med det lokala föreningslivet får nya grupper möjlighet att hitta till olika idrottsföreningar på ett naturligt sätt.
 Tack vare en dröm om att göra skillnad, föds idag nya drömmar runt om i hela vårt land.
Priset Årets Peppare 2020 tilldelas Fritidsbanken.

Fair Play-priset, Idrottsgalan 2019
På Idrottsgalan 2019 års bankett delades det nyinstiftade Fair Play-priset ut för första gången. Priset instiftades för att påminna om den delen av idrott där deltagandet, utövandet och gemenskapen är större än själva prestationen.
– Fritidsbanken sätter fokus på aktivitet och miljö, två viktiga områden. Deras verksamhet möjliggör att fler inspireras till ett liv i rörelse på ett hållbart och ekonomiskt sätt. Här blir inte utrustningen ett hinder – utan istället öppnar Fritidsbanken upp dörrar för att många fler kan mötas på lika villkor. Vi är därför oerhört stolta över att få tilldela det första Fair Play-priset till just Fritidsbanken, sa Karl Eklöf, vd Stadium Group och prisutdelare av Fair Play-priset.

SHINE – Sveriges första innovationstävling för fysisk aktivitet & hälsa, 2018
Tävlingen Shine Competition arrangeras av nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen (FAHS) med stöd av Stockholms Läns Landsting och uppmärksammar nya sätt som hjälper fler att komma i fysisk aktivitet. Priset, som inkluderade en prischeck på 50 000 kr, delades ut på Allt för Hälsan på Stockholmsmässan.

Karlstads kommuns klimatpris 2017, Carina Haak (Fritidsbankens initiativtagare)
Karlstads kommun belönar årligen privatpersoner, föreningar, organisationer, företag eller kommunala förvaltningar som gjort innovativa insatser som bidragit extra positivt i arbetet med att minska klimatpåverkan inom kommunen. ”Fritidsbanken bygger på en modell som förenar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och dess framgångar har passerat få obemärkt. Idag finns Fritidsbanken på 45 orter och antalet ökar kontinuerligt. I Karlstad har Fritidsbanken funnits sedan augusti 2016 och gjort stor succé med över 2500 insamlade prylar och lika många utlån. Inget av det hade skett utan upphovspersonen bakom Fritidsbanken, Karlstadsbon Carina Haaks fantastiska idé och initiativkraft. Med lyhördhet för våra samhällsutmaningar och omtanke om sina medmänniskor har Carina visat att en persons idé kan göra stor skillnad.”

Nyköpings integrationspris 2017
Nyköpings kommuns integrationspris delas ut årligen och allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. ”Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker sammanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.”

Årets initiativ, ideella sektorns pris för sociala insatser 2016
Priset delades ut av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, IBM och Vinnova på Civilsamhällesgalan i december 2016. ”Lösningen är via sin starka förankring och integration med övriga civilsamhället ett inspirerande exempel på kollaborativ ekonomi” (Utdrag ur juryns motivering)

Svenska Barnidrottspriset 2015
Svenska Barnidrottspriset delades ut av Nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott på Diamond League-galan på Stockholms Stadion 2015. ”Fritidsbanken har tagit tillvara på barnidrottens grundsten att alla ska ha samma möjlighet till lek och idrott. Genom sitt unika system där alla utrustning finns till låns ges alla samma förutsättning och möjlighet att delta.” (Utdrag ur juryns motivering)

Miljönär 2015
Fritidsbanken är certifierad Miljönär sedan 2015. Bakom miljömärkningen står Avfall Sverige och den ska uppmärksamma alla som på något sätt minskar avfallet genom sin verksamhet.

Återvinningsgalans Hederspris 2013
Fritidsbanken tilldelades ett hederspris på den nationella Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm av Avfall Sverige, för den innovativa idén kring konceptet Fritidsbanken.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för spridning av Fritidsbanken, samt media- och kommunikationsfrågor >>

Kontaktuppgifter till lokala Fritidsbanker >>