Om oss

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.

Alla kan låna och allt är gratis!

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom på idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. Nu, liksom då, drivs den av ideella på kvällstid och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som behöver arbetsträna.

På kort tid har vi gått från en enskild Fritidsbank till väldigt många. Visionen, att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun, är inte längre en utopi. Man kan dra paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala idrottsföreningar, kommunen, Svenska Kyrkan och andra organisationer.

Är man intresserad av att starta sin egen Fritidsbank så är vi gärna behjälpliga. Vill man vara en del av Fritidsbankskonceptet finns det tre viktiga regler:

• Alla får låna
• Allt är gratis
• Fokus på miljö

Det ska inte kosta pengar att låna, vi har ingen deponeringsavgift och heller ingen förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller ersättningskrav med andra ord.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen plånbok.

 

Etiska riktlinjer och uppförandekod

Utdrag ur våra etiska riktlinjer:

– Var och en som företräder Fritidsbanken ska vara medveten om Fritidsbankens värderingar i olika frågor och verka därefter.

– Fritidsbanken behandlar alla lika, oavsett ålder, kön, etnicitet, härkomst, social status eller bostadsadress.

– Vi bemöter alla med respekt och vänlighet. Vi ska erbjuda största möjliga service för våra låntagare, insättare och besökare.

– Vi tar starkt avstånd från rasism, sexism och accepterar inga former av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, politisk övertygelse, nationellt eller etiskt ursprung eller andra förhållanden.

– Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och för att minska miljöbelastningen.

– Alla som jobbar på och/eller företräder Fritidsbanken skall bevara förtroenden och skydda personuppgifter. Detta innebär att ingen, utan den berördes medgivande, ber om eller lämnar ut personliga uppgifter.

 

Utmärkelser

SHINE – Sveriges första innovationstävling för fysisk aktivitet & hälsa, 2018
Tävlingen Shine Competition arrangeras av nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen (FAHS) med stöd av Stockholms Läns Landsting och uppmärksammar nya sätt som hjälper fler att komma i fysisk aktivitet. Priset, som inkluderade en prischeck på 50 000 kr, delades ut på Allt för Hälsan på Stockholmsmässan.

Karlstads kommuns klimatpris 2017, Carina Haak (Fritidsbankens initiativtagare)
Karlstads kommun belönar årligen privatpersoner, föreningar, organisationer, företag eller kommunala förvaltningar som gjort innovativa insatser som bidragit extra positivt i arbetet med att minska klimatpåverkan inom kommunen. ”Fritidsbanken bygger på en modell som förenar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och dess framgångar har passerat få obemärkt. Idag finns Fritidsbanken på 45 orter och antalet ökar kontinuerligt. I Karlstad har Fritidsbanken funnits sedan augusti 2016 och gjort stor succé med över 2500 insamlade prylar och lika många utlån. Inget av det hade skett utan upphovspersonen bakom Fritidsbanken, Karlstadsbon Carina Haaks fantastiska idé och initiativkraft. Med lyhördhet för våra samhällsutmaningar och omtanke om sina medmänniskor har Carina visat att en persons idé kan göra stor skillnad.”

Nyköpings integrationspris 2017
Nyköpings kommuns integrationspris delas ut årligen och allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. ”Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker sammanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.”

Årets initiativ, ideella sektorns pris för sociala insatser 2016
Priset delades ut av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, IBM och Vinnova på Civilsamhällesgalan i december 2016. ”Lösningen är via sin starka förankring och integration med övriga civilsamhället ett inspirerande exempel på kollaborativ ekonomi” (Utdrag ur juryns motivering)

Svenska Barnidrottspriset 2015
Svenska Barnidrottspriset delades ut av Nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott på Diamond League-galan på Stockholms Stadion 2015. ”Fritidsbanken har tagit tillvara på barnidrottens grundsten att alla ska ha samma möjlighet till lek och idrott. Genom sitt unika system där alla utrustning finns till låns ges alla samma förutsättning och möjlighet att delta.” (Utdrag ur juryns motivering)

Miljönär 2015
Fritidsbanken är certifierad Miljönär sedan 2015. Bakom miljömärkningen står Avfall Sverige och den ska uppmärksamma alla som på något sätt minskar avfallet genom sin verksamhet.

Återvinningsgalans Hederspris 2013
Fritidsbanken tilldelades ett hederspris på den nationella Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm av Avfall Sverige, för den innovativa idén kring konceptet Fritidsbanken.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för spridning av Fritidsbanken, samt media- och kommunikationsfrågor >>

Kontaktuppgifter till lokala Fritidsbanker >>