Parasportutrustning på Fritidsbanken!

Äntligen finns nu sportutrustning också för funktionsnedsatta hos oss!

Parasportutrustning i form av en denna sitski väntar nu på att bli använd!
Ring oss om du undrar över något!

Om utrustningen du vill låna inte finns på din ort kan Fritidsbankerna, tillsammans med kommunerna, ordna transport med några dagars framförhållning.