Regeringen vill satsa 400 miljoner för en mer aktiv fritid

Pandemin har lett till ett ökat stillasittande. Aktivitetsnivån för barn och unga har minskat med 20 procent. För personer med funktionsnedsättning är siffran 50 procent. Nu vill regeringen skjuta till pengar för att få fler i rörelse.

Idrottsrörelsen har mött stora utmaningar under pandemin och idrott för personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. För att vända den negativa trenden och stimulera till ett ökat idrottande vill regeringen skjuta in pengar för att fler ska få möjlighet till en aktiv fritid.

Fritidsbanken kan vara en väg in i idrotten. Med 108 fritidsbanker i Sverige finns goda förutsättningar för fler att prova på olika aktiviteter. Under 2020 bidrog verksamheten till drygt 861 000 timmar aktivitet som annars inte blivit av, genom utlåning av olika prylar. Fritidsbanken arbetar ofta nära idrottsföreningar och ser mycket positivt på förslaget att idrotten får utökat stöd.

– För att vi ska kunna bryta stillasittandet är det här goda nyheter att satsa på idrottsrörelsen. Fritidsbanken kan ju vara ett första steg in för den som vill prova på olika idrotter eller friluftsaktiviteter, för att sedan bli en del av idrottslivet, säger David Mathiasson, verksamhetschef på Fritidsbanken.

Svensk idrott föreslås få 400 miljoner för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och för att öka deltagandet hos barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om att nå barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning som idag inte är aktiva inom den organiserade idrotten.

Under 2021 har Fritidsbanken startat upp en satsning för att öka tillgången till fritidshjälpmedel och parasportsutrustning. Genom att göra denna typ av utrustning tillgänglig kommer fler att få möjligheten att prova på olika aktiviteter.

– Vår förhoppning är att projektet bidrar till att fler personer med funktionsnedsättning blir nyfikna på nya aktiviteter och har möjlighet att vara mer aktiva. Just denna utrustning är ofta dyr och vad kan vara bättre då än att få låna utrustning för att prova på olika aktiviteter, säger Erika Olkerud, projektledare på Fritidsbanken.

Regeringen vill också satsa på friluftslivet genom att utöka Svenskt friluftslivs anslag med 50 miljoner kronor.

400 miljoner för uppstart av idrott efter pandemin på regeringens webbplats